Thursday, 14 March 2013

Писменоста от Мурфатлар


Писменоста от Мурфатлар


През юни 1957 година, недалеч от румънското село Басараби, някога наричано Мурфатлар, при текущи работи във варовикова кариера, се открива входа на скална църква която по късно ще бъде наречена В1. От 1957 г. до 1960 г. се провеждат археологически проучвателни работи организирани от Института по Археология в Букурещ представен от Йон Барня и Дирекцията на архитектурните паметници представени от Виктор и Лиана Билчиуреску. В хода на проучванията са открити няколко църкви и параклиси (В1, В2, В3, В4, Е3, Е5), галерии (Н, G 1-5), погребални камери (С1, С2) и килии (Е1, Е2, Е4, Е6). По стените в мекия варовик работниците във варовиковата кариера и монасите са оставили множество антропоморфни зооморфни и геометрични рисунки. Но не само това- по стените на манастирския комплекс в Мурфатлар, обитателите му са врязали кирилски, глаголически, гръцки и рунически надписи.
 Обект на това изследване са именно руническите надписи които, според изследователите на скалния комплекс са над 60. В първа глава ще разгледам голяма част от публикациите свързани с Мурфатларските надписи, във втора ще се опитам да направя честотен анализ на руническите знаци използвани в тях и ще ги сравня с писмености които по един или друг начин са свързани с Мурфатларското писмо. В последната глава ще изложа предложението си за дешифриране на загадъчната рунна писменост. 

No comments:

Post a Comment