Monday, 8 April 2013

Разчитане на надписите от Мурфатлар- част трета.


Но нека да продължим по нататък. В надпис М2 се срещат три групи от букви с титла над тях. Най-вероятно това са религиозни понятия които, може би по-лесно ще се поддадат на превод.

Надпис М2


Третата от тях се състои от три букви:


Подобно съчетание от букви има и в началото на надпис М13:

Надпис М13

Също така в надпис М55 горните две букви са са първите букви същото трибуквено съчетание:


Първата буква от същото съчетание е врязана два пъти на лък от град Békés
Унгария (Libisch G. 2004).


Надпис от Унгария

Несъмнено това е много важен израз. Но какъв е той? Един странен надпис от Мурфатлар може би ще хвърли светлина по въпроса:

Надпис М82 (по www.patzinakia.com)

На надпис М82 освен IС ХС вместо двете части на кръста сякаш са вплетени букви. Не зная защо, но ми хрумна че тези букви са руническото изписване на името на Христос. Дълго преглеждах надписите и реших, че най добрия ми кандидат са трите букви:Идеята е добра но доказателството е само надпис М82, което ми се струва доста неубедитлно. Всъщност първата буква се среща на рабоша от Ашикташ (Kызласов И. 1994):


Част от надписа от Ашикташ

А също така и в надписа от Исък Кул (Лившиц В. 1976).


Надпис от Исък Кул

А сред знаците от Мурфатлар има още два подобни знака:


Третия от тях прилича на гръцката буква сампи и се среща в надписа от Преслав:


Надпис от Преслав

Не е ли това съчетание на два знака:

Щастлива случайност даде отговор на въпросите ми. Попаднах на надпис билингва върху керемида от Плиска (Дончева-Петкова Л. 1980):


Тогава съчетанието от три знака гласи ИС КС (Исус Крисдос):     Но защо реших, че средният знак е „к“? Ето един израз на кипчак: Biyimiz da Tengrimiz bizim Jisus Krisdos. - Господи наш и Боже наш Исусе Христе.
     
     След този успех вече разполагам със звуковите стойности на 10 знака:


 

 

No comments:

Post a Comment