Saturday, 6 April 2013

Сравнителен анализ- карпатски руни.


          Карпатското руническо писмо е известно от две находки: световноизвестното съкровище от Нагь Сент Миклош и кутията за игли от Сарваш. Съкровището от Нагь Сент Миклош е открито през 1799 година и се състои от 23 златни съда. По съдовете са врязани 12 рунически надписа. Според Мавродинов и повечето от българските учени съкровището и надписите са прабългарски (Мавродинов Н. 1943). Според Ю. Немет който прави опит за дешифриране на надписите, те са печенежки (Немет Ю. 1986). Според Ласло надписите от НСМ са написани на унгарски а според Г. Наги и И. Бона аварски (Наги Г. 1895, Бона И. 1984). През 1983 по време на археологически разкопки недалеч от унгарския град Сарваш е открита кутия за игли на която е врязан надпис от 59 знака. От 19 -те отделни знака от Сарваш 15 са еднакви със знаците от НСМ. Според унгарските учени надписа от Сарваш е писан с азбуката с която са писани надписите от НСМ (Рона -Таш А. 1985).
         В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака с карпатските руни. Единадесет от мурфатларските знаци съвпадат по форма с карпатските руни.
No comments:

Post a Comment