Saturday, 6 April 2013

Сравнителен анализ- глаголица.


      В днешни дни почти всички слависти смятат, че глаголицата е създадена от Константин-Кирил Философ за писане на богослужебните книги на славянски език след 863 година. За произхода на буквите на глаголицата обаче, има множество теории. Едни автори допускат, че прототип на глаголицата е гръцкият минискул (Тейлър, Ягич), а други приемат че някои от буквите са създадени по образец на староеврейската, коптската и арменската азбука (А Ралфс, В. Вондрак, Н. Грунски). Според Г. Чернохвостов глаголическите букви са създадени като комбинация от три основни християнски символа- кръст, кръг и триъгълник (Иванова Т. 2004, Граматика на старобългарския език 1991).
      В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака с буквите на глаголицата. Десет от мурфатларските знаци съвпадат по форма с букви от глаголицата. Поради особената заоблена форма на глаголическата едно такова сравняване с правите линии на руните е донякъде условно.  No comments:

Post a Comment