Saturday, 6 April 2013

Сравнителен анализ- кирилица


     Първоначално се е смятало, че азбуката създадена през около 863 година от Кирил и Методий за записване на богослужебните книги на славянски език е била кирилицата (И Добровски, И Срезневски), а глаголицата е била тайнопис. Понастоящем повечето учени смятат, че глаголицата е създадена от светите братя а кирилицата от един от техните ученици на базата на гръцкия унициал като са добавени букви за липсващите в гръцката азбука славянски звуци (Иванова Т. 2004, Граматика на старобългарския език 1991).
     В долната таблица сравнявам 44 -те мурфатларски знака с буквите на кирилицата. Десет от мурфатларските знаци съвпадат по форма с букви от кирилицата.
No comments:

Post a Comment