Thursday, 11 April 2013

Разчитане на надписите от Мурфатлар- част пета.


      Сега ще се опитам да прочета няколко надписа като използвам буквите на които вече зная звуковите стойности. Ще започна с надпис М18б:

Надпис М18 б
На чертежа се вижда добре че осмият знак е ограден с къси отвесни черти. Най-вероятно той е една дума, което прави и следващия знак 9 една дума. И така в надписа се чете: Ер Йорог ата еу. = (На) мъжа отец Йорог дома.Следващия надпис е М22:

Надпис М22
Над надписа е врязан монограм:
В него добре се различават две букви:


Третата буква навярно е буквата преди тези две букви.Така думата става:
Тъй като последният знак е:Тогава двете последни думи в надписа са Матей Изге = Свети Матей.
Следващия надпис е от вънщния град в Плиска. Публикуван е от Р. Рашев, който го смята за гръцки (Р. Рашев 1986). Разчетен е от В. Бешевлиев като гръцки (Бешевлиев В. 1986). Б. Симеонов обаче го чете като прабългарски (Симеонов Б. 1989). Той разделя надписа на две думи:

Тук ще обърна внимание на втората дума.Подобно същетание от букви се среща в надпис М8 от Мурфатлар:

Надпис М8No comments:

Post a Comment