Thursday, 4 April 2013

Сравнителен анализ - гръцка азбука.

       Гръцкият език и гръцката азбука са официални език и писменост в ранносредновековна България до приемане на учениците на Кирил и Методий от княз Борис през 886 г. Днес разполагаме с над 70 надписа издадени от Българската държава по различни поводи. Най-ранните са от времето на Тервел а най-късния от времето на Симеон (Бешевлиев В. 1979). Може би и затова глаголицата бива изместена в България от новосъздадената кирилица, в основата на която влиза изцяло без изменение гръцкия унициал (Граматика на старобългарския език 1991).
     В долната таблица сравнявам 44 от мурфатларските знаци с буквите от гръцката азбука, използвани в четири прабългарски надписа . Девет от мурфатларските руни съвпадат по форма с буквите от гръцката азбука.No comments:

Post a Comment