Friday, 22 March 2013

Надписите 2


Глава Втора 

Надписите

продължение
Надпис М46
Надпис М46 се намира в скалните църкви Мурфатлар, разположен е на няколко реда, но от снимките се различават само 4 знака. Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk. Точното му местонахождение не е указано.
Надпис М47
Надпис М47 е врязан на колона в църква В4. Състои се от знаци вплетени около два кръста. От знаците по ясни са 4. Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk.
Надпис М48
Надпис М48 се намира в манастирския комплекс Мурфатлар и се състои се от 3 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 1 (Beshevliev, V. 1977) . Триарски чете надписа като: Xristos.Надпис М 49
Надпис М49 е врязан над входа на църква В1 и се състои се от 3 знака. Факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1962), Богдан (Bogdan D. 1960) и Комша (Комша М. 1964). У Бешевлиев надписът е под номер 2 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов прави коментар надписа (Попконстантинов К. 1993). Триарски чете надписа като: Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.


Надпис М 50
Надпис М50 е врязан на стена в параклис Е3 и се състои се от 3 знака. Факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 3 (Beshevliev, V. 1977). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.Надпис М51

Надпис М51 е врязан на стена в погребална камера С1 и се състои се от 3 знака. Факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).Надпис М52

Надпис М52 е врязан на стена на църква В1 и се състои се от 8 знака от които по-ясни са 3. Факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).

Надпис М 53
Надпис М53 е врязан на стената вляво от входа за олтара на на църква В3 и се състои се от 3 знака. Снимка на надписа е публикувана от Барня (Barnea I.1981) и в www.patzinakia.com.


Надпис М 54
Надпис М54 е врязан на колона в църква В4 и се състои от 3 знака. Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk.Надпис М 55
Надпис М55 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 3 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.Надпис М56
Надпис М56 е врязан на колона в църква В4 и се състои се от няколко знака от които, добре различими са 3. Снимка на надписа е публикуванa Триарски ( Tryjarski E. 1981) и в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk.
Надпис М57
Надпис М57 е врязан на стена в църква В3 и се състои се от 3 знака. Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk.


Надпис М 58
Надпис М58 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 3 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.Надпис М 59
Надпис М59 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 3 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.Надпис М 60

Надпис М60 е врязан върху северната стена на пронаоса на църква В1над надпис М34 и се състои се от 2 знака. Факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).


Надпис М 61
Надпис М61 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 2 знака. Въпреки и частично запазен, първият знак отляво надясно определено е възстановим. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.

Надпис М 62
Надпис М62 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 2 знака вплетени в рисунка. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.
Надпис М 63

Надпис М63 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 2 знака. Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.

Надпис М 64
Надпис М64 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 2 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.Надпис М 65
Надпис М65 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от няколко знака от които два са по-ясни. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.Надпис М 66
Надпис М66 е врязан на колона в църква В4 върху фигура на сокол и се състои от 2 знака. Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk2
Надпис М 67
Надпис М67 е врязан на колона в църква В4 до човешка фигура държаща сокол и се състои от 2 знака.Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk.
Надпис М 68

Надпис М68 е врязан на стена в погребалната камера С1 и се състои се от 2 знака. Факсимиле на надписа е надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).
Надпис М 69

Надпис М69 е врязан на стена в погребалната камера С1 и се състои се от няколко знака по-ясни от които са 2. Факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).
Надпис М70
Надпис М70 е врязан в църква В4 и се състои се от няколко знака от които, добре различими са 2. Снимка на надписа е публикуванa в www.patzinakia.com .Знак М 71
Знак М71 е врязан на стена в църква В4 над схематична човешка фигура, може би съдържаща още един знак. Снимка на знака е публикуван в www.patzinakia.com.Знак М72
Знак М72 е врязан на стена в църква В4 над рисунка на човешка фигура. Снимка на знака е публикуван в www.patzinakia.com.
Знак М73
Знак М73 е врязан на колона в църква В4 до рисунка на кръст. Снимка на знака е публикуван в www.ansamblubasarabi.co.uk..Знак М74
Знак М74 се намира в параклиса Е3 върху рисунка на човек. Снимка на знака е публикувана от Барня (Barnea I.1981).


Знак М 75
Единичният знак М75 се намира в скалните църкви Мурфатлар. Чертежа му е публикуван в www.patzinakia.com. Не е указано къде е бил врязан.Знак М 76
Единичният знак М76 се намира в скалните църкви Мурфатлар над рисунка на кръст. Чертежа му е публикуван в www.patzinakia.com. Не е указано къде е бил врязан.


Знак М 77
Единичният знак М77 се намира в скалните църкви Мурфатлар. Чертежа му е публикуван в www.patzinakia.com. Не е указано къде е бил врязан.


Знак М 78
Единичният знак М78 се намира в скалните църкви Мурфатлар до кръст и две букви, най вероятно от гръцката азбука. Чертежа му е публикуван в www.patzinakia.com. Не е указано къде е бил врязан.Знак М79
Знак М79 се намира в погребалната камера С1 сред рисунки на дракони. Снимка на знака е публикувана от Барня (Barnea I., Bilciurescu V. 1959).Знак М80
Знак М80 се намира в църквата В4, вписан в план на храм. Снимка на знака е публикувана от Барня (Barnea I.1981).Знак М81
Знак М81 се намира в църквата В4 вляво от надпис М1. Снимка на знака е публикувана от Попконстантинов (Popkonstantinov K. Kronsetiner О. 1994).No comments:

Post a Comment