Friday, 22 March 2013

Надписите 1


Глава втора

Надписите


Надпис М 1
Надпис М1 е осемредов и еврязан на стена в църква В4. Състои се от 33 знака. Снимка на надписа е публикувана от Попконстантинов (Popkonstantinov K. Kronsetiner О. 1994). Опити за разчитане е правил Добрев (Добрев П. 1992).

Надпис М 2

Надпис М2 е врязан върху северния стълб на църква В4 и се състои от 30 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 17 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов коментира надписа и добавя поправки във факсимилето на Бешевлиев (Попконстантинов К. 1993). Снимка на надписа е публикувана от К. Попконстантинов (Popkonstantinov K. 1987). Триарски чете надписа като: Elizaremnos Eepponynmos (втория ред). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников. Надпис М 3
Надпис М3 е врязан на стена в църква В4 и се състои се от 21 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 23 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов коментира надписа и добавя поправки във факсимилето на Бешевлиев (Попконстантинов К. 1993). Снимки на надписа са публикувани от К. Попконстантинов (Popkonstantinov K. 1987) и в www.patzinakia. com. Триарски чете надписа като:Ohathon(първи ред), Garithoni (втори ред), Xagathonid (трети ред), Опити за разчитане са правили Добрев и Войников. 
Надпис М4
Надпис М4 е врязан на южната стена на църква В4 и се състои се от 19 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1963). У Бешевлиев надписът е под номер 16 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов коментира надписа и добавя поправки във факсимилето на Бешевлиев (Попконстантинов К. 1993). Снимки на надписа са публикувани от К. Попконстантинов (Popkonstantinov K. 1987) и в www.patzinakia. com. Триарски чете надписа като: Ogeppops (Ageppops, Oreppops) Dunari ingumnos (само първия ред). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.Надпис М 5
Надпис М5 е врязан над входа към наоса на църква В1 и се състои се от 17 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 21 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов коментира надписа и добавя поправки във факсимилето на Бешевлиев (Попконстантинов К. . Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.
Надпис М6
Надпис М1 е триредов и се намира в скалния комплекс Мурфатлар. Състои се от 17 знака. Снимка на надписа е публикувана от Попконстантинов (Popkonstantinov K. Kronsetiner О. 1994). 


Надпис М 7
Надпис М7 е врязан на северната стена на наоса на църква В4 и се състои се от 17 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 19 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов коментира надписа и добавя поправки във факсимилето на Бешевлиев (Попконстантинов К. 1993). Снимкa на надписа e публикувани от К. Попконстантинов (Popkonstantinov K. 1987). Триарски чете надписа като: Iohanos Geposkopis Ephezos p. Опити за разчитане са правили Добрев и Войников. Надпис М8

Надпис М8 е двуредов и е врязан на скалния комплекс Мурфатлар. Състои се от 13 знака. Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia. com.


Надпис М 9
Надпис М9 е врязан на южната стена на църква В1 и се състои се от 12 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 22 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов предполага че е възможно М9 и кирилския надпис над него да са билингва (Попконстантинов К. 1993). Триарски чете надписа като: Xiponymos Lokike (Gotike). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.
Надпис М 10
Надпис М10 е врязан на северната стена на наоса на църква В4 и се състои се от 11 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960) а снимка от Триярски (Tryjarski E. 1985 б). У Бешевлиев надписът е под номер 14 (Beshevliev, V. 1977). Снимка на надписа е публикуванa от Триарски ( Tryjarski E. 1981).


Надпис М 11
Надпис М11 е врязан на северната стена на наоса на църква В4 и се състои се от 11 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 20 (Beshevliev, V. 1977). Попконстантинов коментира надписа и добавя поправки във факсимилето на Бешевлиев (Попконстантинов К. 1993). Снимка на надписа е публикуванa от К. Попконстантинов (Popkonstantinov K. 1987). Триарски чете надписа като: George Areopagath. Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.Надпис М 12
Надпис М12 е врязан вдясно от входа на църква В1 и се състои се от 11 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960). Той го взема за кирилски, съдържащ дата. Неговата хипотеза е разкритикувана от Комша (Комша М. 1964), Гълъбов (Гълъбов Ив. 1975) и Попконстантинов (Попконстантинов К. 1983, Popkonstantinov K. 1987)които потвръждават че, надписът е рунически. У Бешевлиев той е под номер 24 (Beshevliev, V. 1977). Опити за разчитане са правили П. Иванов и Войников.

Надпис М13
Надпис М13 е едноредов и се намира в скалния комплекс Мурфатлар. Състои се от 10 знака. Снимка на надписа е публикувана от Попконстантинов (Popkonstantinov K. Kronsetiner О. 1994). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.

Надпис М 14
Надпис М14 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 10 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.

Надпис М 15
Надпис М15 е врязан на стената вляво от входа за олтара на на църква В3 и се състои се от 9 знака. Снимка на надписа е публикувана от Барня (Barnea I.1981). Триарски чете надписа като: Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.Надпис М 16
Надпис М16 е врязан в църква В3 и се състои се от 9 знака. Снимка на надписа е публикуванa от Триарски ( Tryjarski E. 1981) и в www.patzinakia.com. Опит за разчитане е правил Войников.Надпис М 17
Надпис М17 е врязан на колона в църква В4 и се състои се от 9 знака. Снимка на надписа е публикуванa в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk.

Надпис М 18

Надпис М18 е врязан на стена в погребалната камера С1 и се състои се от 9 знака. Факсимиле на надписа е надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).Надпис М 19
Надпис М19 е врязан на колона в църква В4 и се състои се от 7 знака. Снимка на надписа е публикуванa Триарски ( Tryjarski E. 1981) и в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk.

Надпис М 20
Надпис М20 е врязан на отломък от параклиса Е3 и се състои се от 7 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев той е под номер 10 (Beshevliev, V. 1977). Снимка на надписа е публикуванa от Триарски ( Tryjarski E. 1981). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.

Надпис М 21
Надпис М21 е врязан на стената вляво от входа за олтара на на църква В3 и се състои се от 7 знака. Снимка на надписа е публикувана от Барня (Barnea I.1981).

Надпис М22
Надпис М22 е врязан на стена на църква В и се състои се от 7 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962) и Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 12 (Beshevliev, V. 1977). Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia .com.

Надпис М 23
Надпис М 23 е врязан на стена в погребална камера С1 и се състои се от 7 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1962) и Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 7 (Beshevliev, V. 1977). Опит за разчитане е правил Войников.

Надпис М 24
Надпис М24 е врязан на стената вляво от входа за олтара на на църква В3 и се състои се от 7 знака. Снимка на надписа е публикувана от Барня (Barnea I.1981) и в www.patzinakia.com.
Надпис М25
Надпис М25 е врязан на стена на църква В и се състои се от 6 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962, Barnea I. Ştefănescu S. 1971) . У Бешевлиев надписът е под номер 8 (Beshevliev, V. 1977). Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia .com. Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.

Надпис М26

Надпис М26 е врязан на стена параклис E3 и се състои се от няколко знака разположени в по голяма площ, може би част от няколко надписа от които, различими са 6 знака. Факсимиле на надписа е надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).

Надпис М 27
Надпис М е врязан на стена в погребална камера С1 и се състои се от 5 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1962) и Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 13 (Beshevliev, V. 1977). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.
Надпис М28

Надпис М28 е врязан в църква В4 и се състои се от 5 знака. Ф аксимиле на надписа е публикувано и от K. Даниел (Daniel C. 1989).

Надпис М29
Надпис М29 е врязан на стена в галериите и се състои се от 5 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 6 (Beshevliev, V. 1977). Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia .com.Надпис М30
Надпис М28 е врязан на стена в галериите и се състои се от 5 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1962) и Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 9 (Beshevliev, V. 1977). Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia .com.Надпис М31

Надпис М29 е двуредов и е врязан на отломък представлявал долната част на кръст в църква В1 и се състои се от 5 знака. Факсимиле на надписа е надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).


Надпис М 32
Надпис М30 е врязан на колона в църква В4 под рисунка на сокол и се състои от 5 знака. Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk.


Надпис М 33
Надпис М31 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 5 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.


Надпис М34
Надпис М32 е врязан на колона в църква В4 и се състои се от 5 знака. Снимка на надписа е публикуванa Триарски ( Tryjarski E. 1981) и в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk.

Надпис М35
Надпис М35 е врязан над главата на светец на южната стена на църква В4 и се състои се от 4 знака. За пръв път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Барня, Й. 1962). У Бешевлиев надписът е под номер 5 (Beshevliev, V. 1977). Коментар на надписа прави К. Попконстантинов. Според него характерните особености на облеклото подсказват че това е Йоан Кръстител и най вероятно това е съдържанието на надписа (Попконстантинов К. 1993). Снимка на надписа е публикувани от К. Попконстантинов (Popkonstantinov K. 1987). Триарски чете надписа като: Phohan. Според П. Георгиев надписа гласи Енох. Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.
Надпис М36
Надпис М36 е врязан в основата на фигура на светец на стена в параклиса Е5 и се състои се от 4 знака.Факсимиле и снимка на надписа са публикувани от Барня (Barnea I. Bilciurescu V. 1959, Barnea I. 1962 ) а факсимиле от Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 4 (Beshevliev, V. 1977). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.

Надпис М37
Надпис М37 е врязан над главата на светец на стена в параклиса Е3 и се състои се от 4 знака. Снимка на надписа е публикуванa от Барня (Barnea I. Bilciurescu V. 1959, Barnea I. 1962 ) а факсимиле от Богдан (Bogdan D. 1960). У Бешевлиев надписът е под номер 11 и се различава от факсимилето на Богдан (Beshevliev, V. 1977). Снимката на надписа е публикувана от Триарски прави факсимилето на Богдан по допустимо. Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.Надпис М38

Надпис М38 е врязан върху северната стена на пронаоса на църква В1 и се състои се от 4 знака. Факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960). Опити за разчитане са правили Добрев и Войников.

Надпис М39
Надпис М39 е врязан на колона в църква В4 над човешка фигура държаща сокол и се състои от 4 знака. Снимка на надписа е публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk.


Надпис М40
Надпис М40 е врязан на колона в църква В4 и се състои се от 5 знака. Снимка на надписа е публикуванa Триарски ( Tryjarski E. 1981) и в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk. Ф аксимиле на надписа е публикувано и от K. Даниел (Daniel C. 1989).
Надпис М41
Надпис М41 е врязан в църква В3 и се състои се от 4 знака. Снимка на надписа е публикува в www.patzinakia.com.


Надпис М42
Надпис М42 се намира в скалните църкви Мурфатлар и се състои се от 4 знака. Чертеж на надписа е публикуван в www.patzinakia.com. Точното му местонахождение не е указано.


Надпис М 43
Надпис М43 се намира в скалните църкви Мурфатлар, може би е триредов но на публикуваните снимки се различават само 4 знака. Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk. Точното му местонахождение не е указано.

Надпис М44

Надпис М44 е врязан в погребална камера С1. Състои се от около 10 знака от които по ясни са 4. Факсимиле на надписа е надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960).

Надпис М45
Надпис М45 се намира в скалните църкви Мурфатлар, двуртедов е и от него се различават само 4 знака. Снимка на надписа е публикувана в www.patzinakia.com и www.ansamblubasarabi.co.uk. Точното му местонахождение не е указано.
No comments:

Post a Comment